Кои ситуации предизвикват тревожност?

Ако страдате от социално безпокойство (SAD), вероятно е много различни ситуации да предизвикат страшни чувства. Всяка социална ситуация или ситуация на представяне има потенциал да предизвика социални страхове. По-долу е даден списък на някои от най-често срещаните ситуации.

Общи причини за тревожност

Различни ситуации могат да предизвикат чувства на социална тревога. Ако страхът от тези ситуации пречи на ежедневното ви функциониране и не сте потърсили помощ , важно е да се срещнете с професионалист в областта на психичното здраве. Лечения като когнитивно-поведенческа терапия (CBT) и лекарства са показали, че са ефективни при лечението на SAD.