Самостоятелно наблюдение Лечение за PTSD

Една проста практика за привличане на вниманието към вашите емоции

Самостоятелният мониторинг е начин да спомогнете за справянето с посттравматичното стресово разстройство ( PTSD ), като осъзнавате мислите и чувствата си. Помислете за още един инструмент в набора от инструменти за PTSD.

Самостоятелният мониторинг може да бъде важно умение за хората с ПТСД. Ето защо: Всички сме създания на навик. Често ходим за нашия ден, без да мислим, без да осъзнаваме много неща, които се случват около нас.

Това може да е полезно в някои ситуации, но в други случаи тази липса на осъзнаване може да ни накара да се чувстваме така, сякаш нашите мисли и емоции са напълно непредвидими и неуправляеми.

Не можем да отговорим на неудобни мисли и чувства - важен компонент на справянето с травма - без да сме наясно с това, какви ситуации възбуждат тези мисли и чувства. Самостоятелният мониторинг е лесен начин за повишаване на това съзнание.

Прочетете, за да научите за това просто, но важно, умение.

Как да се следим за PTSD

Следвайте тези стъпки, за да създадете работен лист, който да ви помогне да проследите как се чувствате по време на различни ситуации.

  1. Въведете или напишете формуляр за самоконтрол и направете достатъчно копия в продължение на поне една седмица. В горната част на страницата направете пет колони, означени: дата и час; ситуация; мисли; емоции; физически усещания.
  2. Поддържайте тази форма с вас през целия ден. Всеки път, когато изпитвате неприятна или неудобна мисъл или чувство, извадете формата и я запълнете.
  1. Първо, напишете датата и часа.
  2. След това напишете ситуацията, в която се намирате. Например, кога се появиха тези неприятни мисли и чувства. Участвахте ли в разговор? Мислели ли сте за нещо от вашето минало? Накратко опишете това положение.
  3. След като опишете ситуацията, запишете мислите, които имате.
  1. След това напишете емоциите, които чувствате. Думите, които може да използвате, за да опишете емоциите си, могат да бъдат: луд, тъжен, разстроен, гняв, надолу, тревожност, страх, вина, срам, срам, ревнуване и др.
  2. Сега напишете физическите усещания , които изпитвате. Например, ускори ли сърдечният Ви ритъм? Имате ли напрежение в мускулите? Чувствате ли се вкусно или стомахът ви е разстроен?
  3. Може да е полезно да оцените също колко интензивно или разстройващо тези мисли, емоции и физически усещания се класифицират по скала от 1 (без бедствие / не интензивно) до 10 (много изтощително / интензивно).

Опитайте самоконтрол за поне една седмица и вижте дали можете да повишите осведомеността си за това, какви ситуации водят до определени мисли и чувства за вас.

Полезни съвети за самонаблюдение за PTSD

Докато попълвате работните си листове за самонаблюдение, може да ви бъде полезен следният съвет: