Какво е експериментална психология?

По-подробен поглед към експерименталната страна на психологията

Какви фактори влияят върху поведението и мислите на хората? Експерименталната психология използва научни методи, за да отговори на тези въпроси чрез изследване на ума и поведението. Експерименталните психолози провеждат експерименти, за да научат повече за това, защо хората правят определени неща.

Експериментална психология: бърз преглед

Защо хората правят нещата, които вършат? Какви фактори влияят върху развитието на личността ?

И как нашите поведения и преживявания оформят нашия характер? Това са само някои от въпросите, които психолозите изследват, а експерименталните методи позволяват на изследователите да създават и тестват емпирично хипотези. Чрез изучаването на такива въпроси, изследователите могат също така да развият теории, които да им позволят да опишат, обяснят, прогнозират и дори да променят човешкото поведение.

Например, изследователите могат да използват експериментални методи, за да разследват защо хората се занимават с нездравословно поведение. Като научат повече за основните причини за това поведение, изследователите могат след това да търсят ефективни начини да помогнат на хората да избягват подобни действия или да заменят нездравословния избор с по-изгодни.

Причини за изучаване на експерименталната психология

Докато учениците често са задължени да провеждат експериментални курсове по психология по време на бакалавърско и висше училище , трябва да мислите за тази тема като методология, а не като отделна област в психологията.

Много от тези техники се използват и от други полета на психологията за провеждане на изследвания на всичко от развитието на детството до социалните въпроси.

Експерименталната психология е важна, защото находките, открити от психолозите, играят жизненоважна роля в разбирането на човешкия ум и поведение.

Чрез по-доброто разбиране на това, което кара хората да кърмят, психолозите и други специалисти по психично здраве могат да проучат нови подходи за лечение на психическо безпокойство и психични заболявания.

Методи, използвани в експерименталната психология

Как точно изследователите разследват човешкия ум и поведение? Тъй като човешкият ум е толкова сложен, изглежда като предизвикателна задача да изследваме многото фактори, които допринасят за това как мислим, действаме и чувстваме.

Експерименталните психолози използват разнообразни методи и средства за изследване на човешкото поведение.

1. Експерименти

В някои случаи психолозите могат да извършват експерименти, за да определят дали има причинно-следствена връзка между различните променливи.

Основите на провеждането на психологически експеримент включват:

Например, изследователите биха могли да извършат проучване, за да проверят дали лишаването от сън е в ущърб на резултатите от теста за шофиране. Експериментаторът би могъл да контролира други променливи, които биха могли да повлияят на резултата, но след това да променят размера на съня, който участниците получават през нощта преди теста за шофиране.

След това всички участници биха направили същия тест за шофиране чрез симулатор или контролиран курс.

Чрез анализа на резултатите изследователите могат да определят дали това са промени в независимата променлива (размер на съня), които са довели до разлики в зависимата променлива (ефективност при шофиране).

Експериментацията остава основен стандарт, но в психологическите изследвания често се използват други техники като казуси, корелационно изследване и натуралистично наблюдение.

2. Казуси

Казусите позволяват на изследователите да проучат в дълбочина едно отделно лице или група от хора.

При извършването на казус, изследователят събира всякакви възможни данни по темата, често наблюдавайки заинтересованото лице за определен период от време и в различни ситуации. Предоставя се и подробна информация за историята на личността, включително семейната история, образованието, работата и социалния живот.

Такива проучвания често се извършват в случаи, когато експериментацията не е възможна. Например, учен може да проведе казус, когато заинтересованото лице е имало уникално или рядко преживяване, което не може да бъде възпроизведено в лаборатория.

3. Корелационни изследвания

Корелационните проучвания дават възможност на изследователите да разгледат връзките между различните променливи. Например, психолог може да отбележи, че като едно променливо увеличение, друг има тенденция да намалява. Макар че такива проучвания могат да разглеждат взаимоотношения, те не могат да бъдат използвани за внушаване на причинно-следствени връзки. Златното правило е, че корелацията не е равна на причинно-следствената връзка.

4. Натуралистично наблюдение

Натуралистичното наблюдение дава възможност на изследователите да наблюдават хората в естествената си среда. Тази техника може да бъде особено полезна в случаите, когато изследователите вярват, че лабораторната настройка може да има неправомерно влияние върху поведението на участниците.

Какво правят експерименталните психолози?

Експерименталните психолози работят в голямо разнообразие от места, включително колежи, университети, изследователски центрове, правителство и частни фирми. Някои от тези специалисти могат да се съсредоточат върху изучаването на експериментални методи на учениците, докато други провеждат изследвания върху когнитивните процеси, поведението на животните, неврологията, личността и много други тематични области.

Тези, които работят в академични среди, често преподават курсове по психология в допълнение към извършването на изследвания и публикуването на техните констатации в професионални списания. Други експериментални психолози работят с бизнеса, за да открият начини да направят служителите по-продуктивни или да създадат по-безопасно работно място, специалност, известна като психология на човешките фактори .

Историята на експерименталната психология

За да разберем как експерименталната психология е там, където е днес, може да бъде полезно да погледнем как е възникнала. Психологията е сравнително млада дисциплина, която се появява в края на 1800-те. Макар че започна като част от философията и биологията, тя официално стана собствена област на обучение, когато ранният психолог Вилхелм Уонд основа първата лаборатория, посветена на изследването на експерименталната психология.

Някои от важните събития, които помогнаха за оформянето на областта на експерименталната психология, включват:

Словото от

Докато експерименталната психология понякога се смята за отделен отрасъл или подполе на психологията, експерименталните методи се използват широко във всички области на психологията. Развиващите се психолози използват експериментални методи за изучаване на начина, по който хората растат през детството и през целия си живот. Социалните психолози използват експериментални техники, за да изследват как хората са повлияни от групите. Здравните психолози разчитат на експерименти и изследвания, за да разберат по-добре факторите, които допринасят за уелнес и болести.

> Източници:

> Kantowitz, BH, Roediger, HL, & Elmes, ГД. Експериментална психология. Станфорд, КТ: Обучение по ценни книжа; 2015.

> Weiner, IB, Healy, AF, Proctor, RW. Наръчник по психология: том 4, експериментална психология. Ню Йорк: Джон Уайли & Синове, 2012 г.