Какво е когнитивна поведенческа терапия?

Процес, видове, компоненти, употреби и ефективност

Когнитивната поведенческа терапия (CBT) е вид психотерапевтично лечение, което помага на пациентите да разберат мислите и чувствата, които влияят на поведението. CBT обикновено се използва за лечение на широк спектър от разстройства, включително фобии , пристрастяване, депресия и безпокойство.

Когнитивната поведенческа терапия обикновено е краткосрочна и е насочена към подпомагане на клиентите да се справят с много специфичен проблем.

По време на лечението хората се учат как да идентифицират и променят разрушителните или обезпокоителни модели на мислене, които имат негативно влияние върху поведението и емоциите.

Основи на когнитивната поведенческа терапия

Основната концепция на CBT е, че нашите мисли и чувства играят основна роля в нашето поведение. Например, човек, който прекарва много време, мислейки за самолетни катастрофи, катастрофи и други въздушни катастрофи, може да се окаже, че избягва пътуването с въздух.

Целта на когнитивната поведенческа терапия е да учи пациентите, че докато не могат да контролират всеки аспект на света около тях, те могат да поемат контрола върху това как те интерпретират и се занимават с нещата в своята среда.

Когнитивната поведенческа терапия стана все по-популярна през последните години както с потребителите на психичното здраве, така и с професионалистите в лечението. Тъй като CBT обикновено е краткосрочен вариант за лечение, той често е по-достъпен от някои други видове терапия .

CBT също е подкрепена емпирично и е доказано, че ефективно помага на пациентите да преодолеят голямо разнообразие от недоброспособни поведения.

Автоматични отрицателни мисли

Едно от основните фокуси на когнитивно-поведенческата терапия е да се променят автоматичните негативни мисли, които могат да допринесат за обостряне на емоционалните затруднения, депресията и безпокойството.

Тези негативни мисли се появяват спонтанно напред, приемат се като верни и са склонни да оказват негативно влияние върху настроението на индивида.

Чрез CBT процес пациентите разглеждат тези мисли и се насърчават да гледат на доказателства от реалността, които подкрепят или опровергават тези мисли. По този начин хората могат да направят по-обективен и реалистичен поглед върху мислите, които допринасят за чувствата им на тревожност и депресия. Като осъзнават отрицателните и често нереалистични мисли, които потискат чувствата и настроенията си, хората могат да започнат да участват в по-здрави модели на мислене.

Видове терапия за когнитивно поведение

Според Британската асоциация по поведенческа и когнитивна психотерапия "Когнитивните и поведенческите психотерапии са редица терапии, основани на концепции и принципи, извлечени от психологическите модели на човешките емоции и поведение. Те включват широк спектър от подходи за лечение на емоционални разстройства, континуум от структурирана индивидуална психотерапия за самопомощ. "

Има редица специфични видове терапевтични подходи, които включват СБТ, които редовно се използват от специалисти по психично здраве. Примерите за тях включват:

Докато всеки тип когнитивно-поведенческа терапия предлага свой собствен уникален подход, всеки от тях се фокусира върху адресирането на основните модели на мислене, които допринасят за психологическия стрес.

Компонентите на когнитивното поведенческо лечение

Хората често изпитват мисли или чувства, които подсилват или комбинират погрешни вярвания. Такива вярвания могат да доведат до проблемно поведение, което може да засегне многобройни области на живота, включително семейство, романтични взаимоотношения, работа и академици.

Например, човек, страдащ от ниско самочувствие, може да изпита негативни мисли за собствените си способности или външен вид. В резултат на тези негативни модели на мислене индивидът може да започне да избягва социални ситуации или да пропуска възможности за напредък в работата или в училище.

За да се противодейства на тези разрушителни мисли и поведения, когнитивно-поведенчески терапевт започва, като помага на клиента да идентифицира проблематичните вярвания. Този етап, известен като функционален анализ, е важен за ученето как мислите, чувствата и ситуациите могат да допринесат за недоброспособно поведение. Процесът може да бъде труден, особено при пациенти, които се борят с интроспекция, но в крайна сметка може да доведе до самооткриване и прозрения, които са съществена част от лечебния процес.

Втората част от когнитивната поведенческа терапия се фокусира върху действителното поведение, което допринася за проблема. Клиентът започва да се учи и практикува нови умения, които могат да бъдат използвани в реални ситуации. Например, човек, който страда от наркомания, може да започне да практикува нови умения за справяне и да репетира начини за избягване или справяне със социални ситуации, които биха могли да предизвикат рецидив.

В повечето случаи CBT е постепенен процес, който помага на човек да предприеме постепенни стъпки към промяна на поведението . Някой, страдащ от социална тревожност, може да започне, като просто си представи себе си в тревожна социална ситуация.

След това клиентът може да започне разговор с приятели, семейство и познати. Постепенно се работи за по-голяма цел, процесът изглежда по-малко обезсърчаващ и целите по-лесни за постигане.

Процесът на когнитивно поведенческо лечение

Използване на когнитивно поведенческо лечение

Когнитивната поведенческа терапия е използвана за лечение на хора, страдащи от широк кръг разстройства, включително:

CBT е един от най-изследваните видове терапия, отчасти защото лечението е съсредоточено върху много специфични цели и резултатите могат да бъдат измервани сравнително лесно.

В сравнение с психоаналитичните видове психотерапия, които насърчават по-отвореното самостоятелно изследване, когнитивната поведенческа терапия често е най-подходяща за клиентите, които са по-комфортни със структуриран и фокусиран подход, при който терапевтът често има инструкторска роля. За да бъде CBT ефективна, обаче, човекът трябва да е готов и готов да отдели време и усилия, като анализира мислите и чувствата си. Такъв самоанализ и домашна работа може да бъде трудно, но е чудесен начин да научите повече за това как вътрешните държави влияят върху външното поведение.

Когнитивната поведенческа терапия е подходяща и за хора, които търсят краткосрочна възможност за лечение на определени видове емоционални страдания, които не включват непременно психотропни медикаменти . Едно от най-големите ползи от когнитивно-поведенческата терапия е, че помага на клиентите да развият умения за справяне, които могат да бъдат полезни както сега, така и в бъдеще.

Критика на когнитивната поведенческа терапия

Първоначално някои пациенти предполагат, че докато те осъзнават, че определени мисли не са рационални или здрави, просто да осъзнаят тези мисли не е лесно да ги променят. CBT няма склонност да се съсредоточава върху потенциалните несъзнателни съпротиви, които могат да се променят, както и други подходи като психоаналитичната психотерапия .

Важно е да отбележим, че CBT не включва само идентифициране на тези модели на мислене; тя се фокусира върху използването на широк набор от стратегии, за да помогне на клиентите да преодолеят тези мисли. Такива стратегии могат да включват дневник, ролеви игри, техники за релаксация и психически разстройства.

Словото от

Когнитивно-поведенческата терапия може да бъде ефективен избор на лечение за редица психологически проблеми. Ако смятате, че може да се възползвате от тази форма на терапия, консултирайте се с лекаря си и проверете списъка на сертифицираните терапевти, предлагани от Националната асоциация на когнитивно-поведенческите терапевти, за да намерите специалист във вашия район.

> Източници

> Beck, JS Когнитивна поведенческа терапия: Основи и отвъд. Ню Йорк, Ню Йорк: The Guilford Press; 2011 година.

> Coull, G & Morris, PG. Клиничната ефективност на базираните на CBT интервенции за самопомощ за тревожност и депресивни разстройства: системен преглед. Психологическа медицина. 2011; 41 (11): 2239-2252.