Зигмунд Фройд Биография (1856-1939)

Зигмунд Фройд е австрийски невролог, който може би е най-известен като основател на психоанализата. Фройд разработи набор от терапевтични техники, насочени към терапията за говорене, която включва използването на стратегии като прехвърляне, свободно асоцииране и интерпретация на сънища.

Психоанализата се превърна в доминираща школа по време на ранните години на психологията и остава доста влиятелна днес.

В допълнение към влиянието си върху психологията, идеите на Фройд са проникнали в популярната култура и понятия като отричане, фройдистките подхлъзвания, несъзнаваното, желанието и егото са дори често използвани в ежедневния език.

В прегледа на най -влиятелните психолози от ХХ век през 2002 г. Зигмунд Фройд се нарежда на трето място.

Нека да научим малко повече за неговия живот и теории в тази кратка биография.

Зигмунд Фройд е бил най-известен

Раждане и смърт

Живот и кариера

Когато бил малък, семейството на Зигмунд Фройд се премества от Фриберг, Моравия във Виена, където щеше да прекарва по-голямата част от живота си. Неговите родители го учиха у дома, преди да влязат в "Спърлинг Гимназиум", където той беше първият в класа си и завършил Сумма лауд.

След като изучава медицина във Виенския университет, Фройд работи и придобива уважение като лекар. Чрез работата си с уважавания френски невролог Жан-Мартин Чарко, Фройд е очарован от емоционалното разстройство, известно като истерия . По-късно Фройд и неговият приятел и наставник д-р Йозеф Брайер го запознават с казуса на пациент, известен като Анна О., която наистина беше жена на име Берта Паппенхайм.

Нейните симптоми включват нервна кашлица, тактилна анестезия и парализа. В хода на лечението й жената припомни няколко травматични преживявания, които Фройд и Бруер вярваха, че са допринесли за нейното заболяване.

Двамата лекари стигнаха до заключението, че не е имало органична причина за трудностите на Анна О, но това, че разговорите за нейния опит имат успокояващ ефект върху симптомите. Фройд и Брюер публикуваха работата " Изследвания в истерията" през 1895 г. Самата Берта Паппенхайм споменава, че лечението е "говорещото лечение".

По-късни творби включват интерпретацията на мечтите (1900) и три есета по теорията на сексуалността (1905). Тези произведения стават световно известни, но теорията на Фройд за психосексуалните сцени отдавна е била предмет на критика и дебати. Докато теориите му често се разглеждат със скептицизъм, работата на Фройд продължава да оказва влияние върху психологията и много други дисциплини и до днес.

Влияние:

Фройд повлия и на много други известни психолози, включително дъщеря му Анна Фройд , Мелани Клайн , Карън Хорни , Алфред Олд, Ерик Ериксон и Карл Юнг .

Принос към психологията

Независимо от възприемането на теориите на Зигмунд Фройд, няма съмнение, че той има огромно влияние върху психологията.

Неговата работа подкрепя убеждението, че не всички психични заболявания имат физиологични причини и той също така предложи доказателства, че културните различия имат влияние върху психологията и поведението. Работата и писанията му допринасят за разбирането ни за личността, клиничната психология , човешкото развитие и абнормната психология .

Избрани публикации на Зигмунд Фройд

Биографии на Зигмунд Фройд