Жан Piaget Цитати

Жан Пиаже е швейцарски психолог по развитието и генетичен епистемолог. Чрез изучаването на собствените си три деца, Пиаже разработи теория на когнитивното развитие, която описва поредица от етапи на интелектуално развитие, които децата преживяват, когато зреят. Преди Piaget, хората са имали тенденция да мислят за деца като просто малки версии на възрастни.

Неговата работа представи идеята, че мисленето на децата е фундаментално различно от това на възрастните.

Относно генетичната епистемология

За образованието

За когнитивното развитие

На разузнаването