Граници в отношенията и стреса

Как границите във взаимоотношенията могат да засегнат нивата на стрес

Понятието "граници" в отношенията е често срещано в областта на семейната терапия. Различните терапевти и изследователи могат да използват различна формулировка, като се позовават на границите на отношенията, но всички те обикновено говорят за едно и също нещо: където черпим линията с хората. Границите могат да бъдат описани като "Къде свършваш и къде започват другите" или "Колко емоционално близко ти позволяваш на хората да стигнат до теб". Те са една мярка за здравето на връзките и могат да бъдат свързани със стрес, ако границите не са ясни.

Как граничната настройка помага при управлението на стреса

Определянето на здрави граници във вашите лични отношения е важна част от управлението на стреса по няколко причини.

Долната линия е, че поставянето на здрави граници в отношенията е ключово умение за управление на стрес. Това е доброта, която можем да направим за себе си, както и за онези, на които сме близо. Ако настройката на границата не е нещо, с което вече сте се чувствали удобно, има много неща, които можете да направите, за да развиете ниво на комфорт с това умение. (И без съмнение ще имате много възможности в живота си да практикувате!) Тези съвети за задаване на лични граници могат да ви помогнат.