Социално безпокойство разстройство мислене модели, за да се избегне

Това са нездравословни стилове на мислене

Безполезни стилове на мислене са модели на мислене, които имат потенциал да причинят отрицателни емоции и поведения. Хората, които страдат от социално безпокойство (SAD) често имат тези негативни модели на мислене.

Една от целите на когнитивно-поведенческата терапия (CBT) е да установите кога имате тези типове мисловни модели и да промените начина, по който мислите. Като част от CBT, ще разгледате чувствата, които възникват, когато имате тези мисловни модели.

По-долу е даден списък на десет начина на мислене, които могат да допринесат за социална тревожност.

1 - Черно-бяло мислене

Черно-бялото мислене означава да виждаш всичко в крайности; няма място за средата и виждате всичко като всичко или нищо. Какъвто и да е проблемът, няма сиви нюанси, когато мислите по този начин. Хората са прави или не, а ситуациите са добри или лоши.

2 - Психическо филтриране

Психичното филтриране означава само да видите негативните части на ситуациите или само да видите какво не е наред с вас. Например, може да оставите партия единствено да си спомните, че сте забравили името на някого или сте разляли питието си.

3 - Обща генерализация

Общото генериране означава да вярваме, че резултатите от една ситуация прогнозират резултатите от всички бъдещи ситуации. Ако вашите мисли често включват думите "всички", "никога", "винаги" и "всеки", вие може да бъдете превъзхождащи. Мисли като "Аз винаги ще бъда провал в социалните ситуации" или "Нещата никога не вървят добре за мен" са примери за това как може да надделяте.

4 - Прескачане на заключения

Преминаването към заключения може да включва както вярване, че знаете какво мислят другите (четене на ум) и предсказване на бъдещето (пророчество или предсказуемо мислене). Може да мислите за неща като "Той трябва да мисли, че съм скучен да говоря" или "Аз ще се смутя в тази партия."

5 - Емоционално разсъждение

Емоционалните разсъждения вярват, че ако усетите нещо, това трябва да е вярно. Може да повярвате, че защото се чувствате неспокойни, има нещо в ситуация, за която да се страхувате. Емоционалните разсъждения са ирационални; чувствата могат да имат много причини и невинаги да отразяват действителността.

6 - Персонализиране

Персонализирането включва обвиняването ви за външни събития извън вашия контрол. Независимо дали сте отчасти виновни или изобщо не обвинявате, вярвате, че външните събития са изцяло по ваша вина. Например, един музикант с ЕАД може да обвинява лошо представяне на музикалната група по собствените си грешки.

7 - Катастрофиране

Катастрофизирането означава да обърнете малките проблеми на големи или да раздухвате нещата. Например, може би си мислите, че даването на лоша презентация на работното място ще означава, че вашите колеги ще ви харесат и че може да загубите работата си.

8 - Вземане и изчезване

Мъглата и мустакацията са видове черно-бяло мислене. По отношение на социалното тревожно разстройство, това включва мисли като "Трябва винаги да правя всичко добро" или "Винаги трябва да се съглася с това, което казват хората".

9 - Етикетиране

Етикетирането е форма на свръхгенериране. Ние етикетираме, когато правим глобални изявления за хора или ситуации въз основа на конкретни обстоятелства. Етикетирането е безполезно, когато се игнорират доказателства, които противоречат на глобалното изявление. Например, може да се наречете "скучно", въпреки доказателства за противното.

10 - Увеличаване и минимизиране

Хората със социално тревожно разстройство обикновено имат навика да увеличават добрите неща за другите хора и да свеждат до минимум добрите неща за себе си. Това е стил на мислене, който надхвърля смирението; хората с този модел на мислене не разпознават собствените си добри качества и отстъпват лошите качества на другите.