Детска психология, обяснено

Контекст и важни неща, които трябва да обмислите

Детската психология е един от многото клонове на психологията и една от най-често изучаваните специалности. Този конкретен клон се фокусира върху ума и поведението на децата от пренаталното развитие до юношеството. Детската психология се занимава не само с това как децата растат физически, но и с тяхното психическо, емоционално и социално развитие.

Исторически погледнато, децата често се разглеждат просто като по-малки версии на възрастни. Когато Жан Пиаже предположи, че децата всъщност мислят по-различно от възрастните, Алберт Айнщайн обяви, че откритието е "толкова просто, че само един гений можеше да го помисли".

Днес психолозите признават, че детската психология е уникална и сложна, но много от тях се различават по отношение на уникалната перспектива, която предприемат при приближаването на развитието. Експертите също се различават в отговорите си на някои от по -големите въпроси в детската психология , като например дали ранните преживявания са повече от по-късни, или дали природата или грижите играят по-голяма роля в определени аспекти на развитието.

Тъй като детството играе такава важна роля в хода на остатъка от живота, не е чудно защо тази тема е станала толкова важна в психологията, социологията и образованието. Експертите се фокусират само върху многото влияния, които допринасят за нормалното развитие на детето, но и върху различни фактори, които могат да доведат до психологически проблеми в детството.

Самочувствието, училището, родителството, социалното напрежение и други теми са от огромен интерес за детските психолози, които се стремят да помогнат на децата да се развиват и растат по здравословни и подходящи начини.

Различни контексти на детската психология

Когато мислите за развитието , какво ви идва на ум? Ако сте като повечето хора, вероятно мислите за вътрешните фактори, които влияят върху развитието на детето, като например генетиката и личните характеристики.

Развитието обаче включва много повече от влиянията, които възникват от индивида. Екологичните фактори като социалните взаимоотношения и културата, в която живеем, също играят важна роля.

Някои от основните контексти, които трябва да разгледаме в нашия анализ на детската психология, включват:

Социалният контекст

Взаимоотношенията с връстници и възрастни оказват влияние върху начина, по който децата мислят, учат и развиват. Семействата, училищата и партньорските групи съставляват важна част от социалния контекст.

Културният контекст

Културата, в която детето живее, допринася за набор от ценности, обичаи, общи предположения и начини на живот, които оказват влияние върху развитието през целия живот. Културата може да играе роля в начина, по който децата се отнасят към родителите си, вида на образованието, което получават и вида грижи за децата, които се предоставят.

Социално-икономически контекст

Социалната класа също може да играе важна роля в развитието на детето. Социално-икономическият статус (често означаван като SES) се основава на редица различни фактори, като например степента на образование на хората, колко пари печелят, каква работа имат и къде живеят. Децата, отглеждани в домакинства с високо социално-икономическо положение, имат по-голям достъп до възможности, докато тези от домакинства с по-нисък социално-икономически статус може да имат по-малък достъп до такива неща като здравеопазване, качествено хранене и образование.

Тези фактори могат да окажат голямо влияние върху детската психология.

Не забравяйте, че и трите контекста непрекъснато взаимодействат. Докато едно дете може да има по-малко възможности поради ниското социално-икономическо положение, обогатяването на социалните отношения и силните културни връзки може да помогне да се коригира този дисбаланс.

Важни неща, които трябва да обмислите за детската психология

Детската психология обхваща широк спектър от теми, от генетичните влияния върху поведението към социалния натиск върху развитието. По-долу са само някои от основните теми, които са от съществено значение за изучаването на детската психология:

Детето психолози могат да се специализират в подпомагането на децата да се справят със специфични проблеми, свързани с развитието, или могат да възприемат по-общ подход. И в двата случая тези специалисти се стремят да помогнат на децата да преодолеят потенциалните проблеми и да растат по начини, които водят до здрави резултати. Детето психолози, например, може да разгледа кои детски заведения и практики водят до най-добрите психологически резултати, или че могат да работят с деца, за да им помогнат да развият мислене за растеж.

Последни мисли

Разбирането на това, което прави децата кърлежи, е огромна задача, така че изследването на детската психология е едновременно широко и дълбоко. Крайната цел на това поле е да изучим многото влияния, които съчетават и взаимодействат, за да помогнат децата да станат и да използват тази информация, за да подобрят родителството, образованието, грижите за децата, психотерапията и други области, насочени към облагодетелстване на децата. Чрез солидно разбиране как децата растат, мислят и се държат, родителите и професионалистите, работещи с деца, могат да бъдат по-добре подготвени да помагат на децата в грижите им.