Как да научим ученици със социално тревожно разстройство

Обучението на ученици със социално безпокойство (SAD) може да предизвика предизвикателства. Училището може да бъде трудно за студенти със СОП. Ако сте учител на ученик със социално тревожно разстройство, знанието как да насърчавате и насърчавате добрата среда за учене е от ключово значение. По-долу са дадени няколко съвета, които да ви помогнат да структурирате учебната си стая по начин, който ще насърчи ученика със SAD.

Как да се отнасяме към ученика със социално тревожно разстройство

Програми и образование

Насърчаване на взаимоотношенията в клас

Класни правила

Сътрудничество с родители

Специални места за настаняване

Източник:

> Срамежливост и социално безпокойство в Австралия. Детска и социална тревожност.