Какъв е ефектът на Bandwagon?

Разбиране защо хората следват тенденциите

Ефектът на бандата се отнася до тенденцията хората да приемат определено поведение, стил или отношение, просто защото всички останали го правят. Колкото повече хора възприемат определена тенденция, толкова по-вероятно е, че други хора също ще се хванат на банда.

Ефектът на бандата е част от по-голяма група когнитивни отклонения или грешки в мисленето, които влияят върху решенията и решенията, които хората правят.

Когнитивните отклонения често са предназначени да помагат на хората да мислят и разучават по-бързо, но често въвеждат грешки и грешки.

Примери

Влиятелни фактори

И така, защо точно се случва ефектът на бандата?

Индивидите са силно повлияни от натиска и нормите, упражнявани от групите. Когато изглежда, че мнозинството от групата прави определено нещо, не прави това нещо става все по-трудно. Този натиск може да повлияе на много различни аспекти на поведението, от това, което хората носят на кого гласуват в политически раси.

Някои от факторите, които могат да повлияят на ефекта на бандата, са:

груповото мислене

Ефектът на бандата е по същество един вид групова мисъл . Тъй като все повече хора възприемат определена прищявка или тенденция, толкова по-вероятно е, че други хора също ще "се хванат на банда". Когато изглежда, че всеки прави нещо, има огромен натиск да се съобразява , което е може би причината за поведението на бандата да се формира толкова лесно.

Желание да бъдете прави

Хората искат да имат право. Те искат да бъдат част от печелившата страна. Част от причината, поради която хората се съобразяват, е, че гледат на други хора в своята социална група за информация за това какво е правилно или приемливо. Ако изглежда, че всички останали правят нещо, хората остават с впечатлението, че това е правилното нещо.

Необходимост да бъде включена

Страхът от изключване също играе роля в ефекта на бандата. Хората като цяло не искат да бъдат странни, така че да вървим заедно с това, което прави останалата част от групата, е начин да се гарантира включването и социалното приемане. Необходимостта от принадлежност натиска хората да приемат нормите и нагласите на мнозинството, за да получат одобрение и одобрение от групата.

Докато ефектът на бандата може да бъде много силен и води до готовност за формиране на тенденции, тези поведения също са склонни да бъдат малко крехки.

Хората бързо се качват на банда, но също така скочат оттам. Това е може би причината, поради която тенденциите са толкова кратки.

Отрицателни и опасни ефекти

Последиците от тези тенденции често са сравнително безобидни, като например в модата, музиката или модата на поп културата. Понякога те могат да бъдат далеч по-опасни. Когато някои идеи започват да се задържат, като например конкретни нагласи към здравословни проблеми, вярванията на най-популярните модели могат да имат сериозни и вредни последици.

Някои отрицателни или дори опасни примери за ефекта на бандаж:

Словото от

Докато ефектът на бункера може да има опасни последици, той може да доведе и до приемането на здравословно поведение. Ако изглежда, че мнозинството от хората отхвърлят нездравословното поведение (като тютюнопушене) и прегръщат здравословния избор (като тренировка и тренировка), хората могат по-скоро да избегнат рискови избори и да се включат в здравословни действия.

> Източници

> Kiss, A & Simonovits, G. Идентифициране на ефекта на бандата на двустранните избори. Публичен избор. 2014; 160 (3-4): 327-344.