Какви са симптомите на проблема с алкохола?

Въпрос: Какви са симптомите на проблема с алкохола?

Отговор: Някои поведения са известни като възможни ранни признаци на проблем с алкохола. Те включват всички установени модели на пиене като тежка редовна консумация на алкохол и / или чести интоксикации , които представляват висок риск от бъдещи щети на физическото или психическото здраве и които поставят пострадалия в риск от злополуки, арести, лошо изпълнение на работата или други социални проблеми.

Зависимостта от алкохол , понякога наричана алкохолизъм , е най- тежкият проблем с алкохола и се характеризира с три от седемте симптома, преживяни в продължение на една година. Съгласно "Диагностично и статистическо ръководство за психични разстройства", Четвърто издание, симптомите на алкохолна зависимост включват:

Симптомите на зависимостта от алкохола

Повече ресурси за лечение на алкохолизъм