Какви са основните перспективи в социалната психология?

Чудили ли сте се защо хората понякога действат по различен начин, когато са в тълпата? Или някога сте се чудили как обществото като голямо влияние върху собственото ви поведение? Социалните психолози разглеждат тези въпроси, но както много други области в психологията, те често използват различни гледни точки, когато разглеждат въпросите за социалното поведение.

Например, когато разглеждаме проблем като агресия, едно изследване може да има еволюционна перспектива и да види как биологията и генетичното наследство играят роля в агресивното поведение. Друг социален психолог може да се обърне към същия проблем от гледна точка на социалното учене и да се опита да анализира различните влияния на околната среда, които допринасят за агресията, включително семейството, приятелите и популярната култура.

Въпрос: Какви са основните перспективи в социалната психология?

Отговор:

Социокултурна перспектива

Еволюционна перспектива

Перспективи за социално учене

Социално-когнитивна перспектива

Докато някои социални психолози имат склонност да имат доминираща гледна точка, много изследователи се позовават на различни теории, когато се занимават с въпрос или хипотеза. Чрез разбирането на многото влияния, които допринасят за социалното поведение, включително културата, социалното учене, генетиката и индивидуалните различия, изследователите могат да придобият по-дълбоко разбиране за многото сили, които влияят върху начина, по който хората мислят и действат в социални ситуации.

Научете повече за някои от различните теоретични гледни точки в съвременната психология .