Известни котировки от американски психолог BFSkinner

Отец на оперирането

БФ Скинър е американски психолог, известен най-вече с важния си принос в областта, известна като бихейвиоризъм. Изследванията му върху подготовката на оператора и графиците за подсилване остават съществени днес и тези техники все още се използват в рамките на психологията, образованието, обучението на животните и други области

След като завършва бакалавърската си степен по английска литература, той първоначално се е заел да се превърне в романист, което вероятно е причина той да е толкова високопроизводителен писател.

След като се обърна към психологията, той е автор на повече от 200 статии и редица книги, включително Walden Two и Beyond Freedom and Dignity .

По-долу са само някои от цитатите от публикациите му:

Избрани котировки от BF Skinner

Можете да научите повече за BF Skinner, като прочетете тази кратка биография на живота му , изследвайки неговата теория за оперативната подготовка и като разгледате по-отблизо неговите графици за подсилване .

Източници

Скинър, БФ за поведението . 1974.

Скинър, БФ отвъд свободата и достойнството. 1972 година.

Скинър, BF New Scientist. 1964.

Скинър, Б.Ф. Уолдън Две . 1948.