Какво представлява пасивната комуникация?

Пасивната комуникация може да влоши вашата социална тревожност

Пасивната комуникация е стил, в който избягвате директно да казвате какво мислите или искате, и че често включва неприятно езичество на тялото. Много хора със социална тревожност в крайна сметка използват пасивна комуникация.

Социалното тревожно разстройство (SAD) е изключително често и може да бъде пречка за ежедневието ви. Ако имате социална тревожност, вашите комуникативни умения може да са слаби, защото сте загрижени за социалните събирания, срещате нови хора и конфронтация.

Една от ключовите области, които могат да бъдат засегнати, е комуникацията. По-долу е описано как пасивната комуникация и социалното тревожно разстройство могат да бъдат свързани.

Определяне на пасивна комуникация

Пасивната комуникация е модел, при който не споделяте вашите мнения и не успявате да защитите вашите права и да задоволите нуждите си. Пасивните комуникатори не успяват да бъдат уверени и дават възможност на другите да се възползват от тях.

Примери за пасивна комуникация

Пасивната комуникация може да се покаже по много различни начини.

Въздействие на пасивната комуникация

Хората с пасивна комуникация могат:

Проблеми с пасивната комуникация и социалната тревожност

Ако имате социална тревожност и избягвате конфликти, пасивната комуникация може да причини по-голям дискомфорт и болка. Тъй като не се справяте с конфликти, когато те се случват и позволяват оплакванията да останат незабелязани, вашето раздразнение може да нарасне.

В крайна сметка ще трябва да изразите тези чувства, но тъй като те са се монтирали толкова дълго, то може да излезе експлозивно и да повреди вашите взаимоотношения. След това може да се почувствате изключително виновни, което ще ви накара да бъдете по-пасивни в бъдеще.

Това може да доведе до още по-социално безпокойство, когато взаимодействате с другите или се опитвате да се утвърдите. Този порочен кръг може да се увековечи за дълъг период от време, ако няма намеса.

Пасивна комуникация срещу асертивна комуникация

За много със социална тревожност, ниско самочувствие и лошо доверие води до стил на пасивна комуникация. Това може да доведе до цикъл, в който пасивната комуникация води до неудовлетворяване на вашите нужди, което ви кара да се чувствате по-тревожни и след това да ставате още по-пасивни.

Този цикъл може да бъде изключително труден за разбиване и често се нуждае от професионална намеса.

Обратно, асертивната комуникация :

Терапевтът, специализиран в социалната тревожност, може да ви помогне да работите по проблемите на безпокойството, както и да ви помогнем да общувате по-уверено и уверено.

Това не е нещо, което може да се случи за една нощ; Въпреки това, добър доставчик на здравни грижи с опит в когнитивната поведенческа терапия може да ви помогне да подобрите комфорта в социалните условия и да ви даде възможност да се застъпите за себе си.

> Източници:

Антони, М. Работната книга за срамежливост и социална тревожност , 2010 г.

Институт за социална тревожност. Действайки Assertively.

Център за намеса и превенция на насилието в Обединеното кралство. Четирите основни стила на комуникацията .

Тексаски университет (Далас). Асертивност.