Експерименти, проучвания и причини за ефекта на плацебо

Умът може да окаже силно влияние върху тялото и в някои случаи може дори да помогне на тялото да се лекува. Умът може дори понякога да ви подведе, за да вярвате, че фалшивото лечение има реални терапевтични резултати, което е известно като плацебо ефект. В някои случаи тези плацебо може да окажат влияние, достатъчно мощно, за да имитират ефектите на реалните медицински процедури.

Но плацебо ефектът е нещо повече от позитивно мислене. Когато възникне този отговор на фалшиво лечение, много пациенти нямат представа, че реагират на това, което по същество е "захарно хапче". Плодовете често се използват в медицинските изследвания, за да помогнат на лекарите и учените да разберат и да разберат по-добре физиологичните и психологически ефекти на новите лекарства.

За да се разбере защо ефектът от плацебо е важен, е важно да разберете малко повече как и защо действа.

По-подробен поглед към ефекта на плацебо

Плацебо-ефектът се определя като феномен, при който някои хора изпитват полза след прилагането на неактивно вещество или справедливо лечение.

Какво точно е плацебо? Плацебо е вещество без известни медицински ефекти, като стерилна вода, физиологичен разтвор или захарно хапче. Плацебо е фалшиво лечение, което в някои случаи може да доведе до много реален отговор.

Защо хората изпитват реални промени в резултат на фалшиви лечения? Очакванията на пациента играят значителна роля в плацебо ефекта; колкото повече човек очаква лечението да действа, толкова по-вероятно е той да прояви плацебо.

В повечето случаи човекът, който не знае, че лечението, което получава, е действително плацебо.

Вместо това те вярват, че те са получатели на истинското лечение. Плацебото е предназначено да изглежда точно като истинското лечение, независимо дали е хапче, инжекция или консумирана течност, но веществото няма реален ефект върху заболяването или състоянието, което претендира да лекува.

Важно е да се отбележи, че "плацебо" и "плацебо ефект" са различни неща. Терминът плацебо се отнася до самата неактивна субстанция, докато терминът плацебо ефект се отнася до всяко действие от приемането на лекарство, което не може да бъде приписано на самата терапия.

Как се използват пластинките в медицинските изследвания?

В медицинските изследвания някои пациенти в проучване могат да получат плацебо, докато други участници получават действителното лечение. Целта на това е да се определи дали лечението има реален ефект. Ако участниците, приемащи действителното лекарство, демонстрират значително подобрение в сравнение с пациентите, приемащи плацебо, проучването може да помогне в подкрепа на твърдението за ефективността на лекарството.

Докато плацебото няма ефект върху заболяване, то може да има много реален ефект върху това как се чувстват някои хора. Колко силен е този ефект, зависи от различни фактори. Някои неща, които могат да повлияят ефекта на плацебо, включват:

Едно проучване предполага, че някои хора могат да притежават генетично предразположение да реагират по-силно на плацебо. В проучването, пациентите, които или имат високи или ниски вариации на ген, който контролира нивата на допамина в префронталната кора на мозъка, има различен отговор към плацебо. Тези с висок допаминов вариант на гена имаха по-голяма вероятност да получат отговор на плацебо лечение, отколкото тези с ниско-допаминовата версия на гена.

Изследванията установили, че хората с висок допаминов вариант на този ген имат тенденция да имат и по-високи нива на възприемане на болката и търсене на награди.

При тестване на нови медикаменти и други подходи за лечение, учените се интересуват от това дали това ново лечение има стойност за лечение на заболяване, което превъзхожда потенциалните рискове. Чрез своите изследвания те искат да научат дали лечението е ефективно, какви са нежеланите лекарствени реакции, които може да доведе до него, кои пациенти могат да се възползват най-много и дали са повече или по-малко ефективни от други лечения, които вече са на разположение.

Сравнявайки ефектите на лечението с плацебо, изследователите се надяват да могат да определят дали ефектите на лекарството се дължат на самата терапия или са причинени от друга променлива.

Предимства на използването на плацебо

Едно от основните предимства на използването на плацебо в медицинското и психологическото проучване е, че позволява на изследователите да премахнат или сведат до минимум ефекта, който очакванията могат да имат върху резултата. Ако изследователите очакват да намерят известен резултат, те могат несъзнателно да предадат улики, известни като характеристики на търсенето , които биха могли да накарат участниците да отгатнат какво се надяват да намерят изследователите. В резултат на това понякога поведението на участниците може да се промени.

За да се сведе до минимум това, изследователите понякога провеждат така нареченото двойно-сляпо проучване . Такива проучвания включват както експериментаторите, така и участниците, които не знаят кой получава реалното лечение и кой получава фалшиво лечение. Чрез намаляване на риска от незначителни отклонения, влияещи върху изследването, изследователите са по-способни да разгледат как въздействието на лекарството и на плацебото.

Примери за ефекта на плацебо

Например, нека си представим, че участникът доброволно е направил проучване, за да определи ефективността на новото лекарство за главоболие. След като вземе наркотика, тя установи, че нейното главоболие бързо се разсейва и тя се чувства много по-добре. Но по-късно тя научава, че е в групата с плацебо и че наркотикът, който й е дала, е просто захарно хапче.

Един от най-проучените и най-силни плацебо ефекти е намаляването на болката. Според някои оценки приблизително 30 до 60% от хората ще почувстват, че болката им е намаляла след приемането на плацебо хапче.

В някои случаи дори реалните медицински лечения могат да се възползват от плацебо ефекта. Изследователите са установили, че колко положително ефективността на лечението се предава от лекар, влияе върху това доколко пациентите отговарят на лечението.

Ефектът на плацебо в психологическите експерименти

В психологически експеримент, плацебо е инертно лечение или вещество, което няма известни ефекти. Изследователите могат да използват плацебо контролна група, която е група участници, които са изложени на плацебо или фалшива независима променлива. Влиянието на това лечение с плацебо след това се сравнява с резултатите от реалната независима променлива от интерес в експерименталната група .

Въпреки че плацебото не съдържа реално лечение, изследователите са открили, че могат да имат различни физически и психологически ефекти. Участниците в плацебо групи показват промени в сърдечната честота, кръвното налягане, нивата на безпокойство, възприемането на болката, умората и дори мозъчната активност. Тези ефекти сочат ролята на мозъка в здравето и благополучието.

Какво причинява ефекта на плацебо?

Докато изследователите знаят, че ефектът на плацебо действа, те все още не разбират напълно как и защо се получава този ефект. Продължават научните изследвания за това защо някои хора изпитват промени дори когато получават само плацебо. Редица различни фактори могат да допринесат за обяснението на това явление.

Placebos може да предизвика реакции на хормоните

Едно възможно обяснение е, че приемането на плацебо предизвика освобождаване на ендорфини. Ендорфинът има структура, подобна на морфин и други опиатни болкоуспокояващи и действа като естествен болкоуспокояващ мозък.

Изследователите са успели да демонстрират ефекта на плацебо в действие, като използват мозъчни сканирания, като показват, че участъците, които съдържат много опиатни рецептори, са били активирани както в плацебо, така и в групи за лечение. Налоксонът е опиоиден антагонист, който блокира както естествените ендорфини, така и опиоидните лекарства. Прилагането на налоксон намалява облекчението на болката при плацебо.

Очакванията могат да повлияят на отговора на плацебо

Други възможни обяснения включват подготовка, мотивация и очакване. В някои случаи плацебо може да се съчетае с действително лечение, докато не дойде да предизвика желания ефект, пример за класическа подготовка . Хората, които са силно мотивирани да вярват, че дадена терапия ще работи или са имали преди това лечение, може да е по-вероятно да получат плацебо ефект.

Предписващият ентусиазъм на лекаря за лечение може дори да повлияе на реакцията на пациента. Ако лекарят изглежда много положителен, че лечението ще има желания ефект, пациентът може да е по-вероятно да види ползите от приемането на лекарството. Това показва, че ефектът на плацебо може дори да се осъществи, когато пациентът приема истински лекарства за лечение на заболяване.

Placebos може също да доведе до нежелани реакции

Обратно, индивидите могат да получат отрицателни симптоми като отговор на плацебо - отговор, който понякога се нарича "nocebo ефект". Например, пациентът може да съобщи за главоболие, гадене или замайване в отговор на плацебо.

Колко мощен е плацебо ефектът?

Докато плацебо ефектът може да повлияе на това как пациентите се чувстват, проучванията предполагат, че ефектите на плацебо нямат значително въздействие върху основното заболяване. Един основен преглед на повече от 200 проучвания, включващи употребата на плацебо, установи, че плацебото няма значителни клинични ефекти върху заболяването. Вместо това плацебо ефектът оказва влияние върху докладваните от пациентите резултати, особено за възприемане на гадене и болка.

Обаче друг преглед, проведен три години по-късно, установи, че при подобни популации плацебо и лечение имат подобни ефекти. Авторите стигат до заключението, че когато се използва подходящо, плацебото би могло да има полза за пациентите като част от терапевтичен план.

Словото от

Плацебо ефектът може да окаже мощно влияние върху начина, по който хората се чувстват, но е важно да не забравяте, че те не са лек за основното състояние. Използвайки плацебо в научните изследвания, учените са в състояние да получат по-добра представа за това как терапиите оказват влияние върху пациентите и дали новите лекарства и лечебни подходи са безопасни и ефективни.

> Източници:

> Eippert F, Bingel U, Schoell ED, et al. Активирането на системата за контрол на болката при намаляване на опиоидната функция води до плацебо-аналгезия. Неврон . 2009; 63 (4): 533-543. Дой: 10.1016 / j.neuron.2009.07.014.

> Зала, КТ. et al. Полиморфизмът на катехол-О-метилтрансферазата val158met прогнозира плацебо ефекта в синдрома на раздразнените черва. PLOSOne; 2012. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048135.

> Howick, J, et al. Леченията са по-ефективни от плацебо? Систематичен преглед и мета-анализ. PloS едно. 2013; 8 (5); e62599. Дой: HTTPS: //dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0062599.

> Hróbjartsson ACB, компютър Gøtzsche. Интервенции с плацебо за всички клинични състояния. Кохранен база данни за систематични прегледи . 2010. doi: 10.1002 / 14651858.cd003974.pub3.

> Weiner IB, Craighead WE. Корсиновата енциклопедия по психология, том 3 . Hoboken, NJ: Джон Уили & Синове. 2010.