Психолог Уилям Джеймс Цитати

Психолог и писател

Психологът и философът Уилям Джеймс (1842-1910) често се нарича баща на американската психология.

Уилям Джеймс, психолог и писател

Неговият осезателен учебник "Принципите на психологията " се счита за класически текст и едно от най-значимите произведения в историята на психологията . В допълнение към работата си като учител и изследовател, Джеймс е известен също като писател с голяма красноречие.

Вилхелм Уонд , който се нарича основател на съвременната психология, отлично отбеляза, че принципите на Джеймс са красиви.

Самооценката на Джеймс за неговата способност беше далеч по-малко блестяща. В един момент той пише: "Нямам възможност да пиша, както някои хора имат." Следващите цитати дават представа за вярванията, теориите и философията на Уилям Джеймс .

Избрани котировки на Уилям Джеймс