Как една психологическа оценка може да помогне на Вашия затруднен тийнейджър

Ако вашият разстроен тийнейджър получи психологическа оценка може да бъде важна стъпка в получаването на подходящата помощ за вашия тийнейджър.

Какво представлява психологическата оценка?

Психологическата оценка е задълбочен процес на оценка и скрининг, провеждан от подрастващ психолог. Методите, използвани за оценката, ще зависят от нуждите на вашия тийнейджър. Той може да се състои от поредица от формални или структурирани психологически или невропсихологични тестове, както и клинични интервюта, предназначени да идентифицират и опишат емоционалните, поведенческите или учебните проблеми, които могат да допринесат за проблемите, които тийнейджърът има.

Процесът отнема няколко часа и завършва през няколко различни сесии. Трябва да се обмисли психологическа оценка в случаите, когато има несигурност относно причините, поради които тийнейджърът има проблеми с настроение, поведение или учене.

Ролята на психолога, която прави оценката, е подобна на детектив, който търси улики за решаване на мистерия. Колкото повече улики могат да бъдат идентифицирани, толкова повече информация ще трябва да разберете какво се случва с вашия тийнейджър и да решите кои опции са най-подходящи за да им помогнете.

Каква информация може да даде психологическа оценка?

Психологическата оценка може да даде полезна информация за вашия тийнейджър, който да включва:

Претегляне на предимствата и недостатъците на получаване на вашия Teen оценени

Обратната страна на психологическата оценка е ценната информация, която тя може да предостави. Недостатъкът е времето и разходите. Понякога най-добрият начин да се извърши това тестване е чрез училищния квартал или като част от процеса на първоначална оценка, когато тийнейджър е поставен в програма за лечение на домашно лечение .

Броят на необходимите тестове варира, така че може да си струва да проведете първоначална консултация с подрастващ психолог, за да разберете какви тестове се препоръчват и какви са общите разходи и време.

Психологическата оценка може да бъде важна стъпка в помагането на по-добре да се справите с проблемите, които тийнейджърът има. Може да ви бъде от полза да предоставите подробна информация, за да дадете насоки при вземането на решение какви стъпки да предприемете, за да получите професионалната помощ, от която се нуждаят тийнейджърите ви.