Разпределение на честотата

Как се използват честотните разпределения в психологическите изследвания

Разпределението на честотата е обобщение на това колко често се получават различни резултати в извадката от резултати. Нека да разгледаме по-отблизо какво означава това.

Какво представлява разпространението на честотата?

Да приемем, че получавате следния набор от резултати от извадката:

1, 0, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 3

Първата стъпка в това превръщане в разпределение на честотата е създаването на таблица. Запишете в една колона елементите, които броите, в този случай броя кучета в домакинствата във вашия квартал.

След това създайте колона, където можете да отговорите на отговорите. Поставете ред за всеки случай, в който се появява номерът.

Най-накрая, обобщете мащабите си и добавете крайния номер в трета колона.

Брой кучета в домакинството

рабош

Честота

0

||||

4

1

||||| ||

7

2

|||

3

3

||

2

4 или повече

|

1

Чрез разпределяне на честотата можете да търсите модели в данните. Като погледнете таблицата по-горе, можете бързо да видите, че сред 17-те изследвани домакинства, 7 семейства са имали едно куче, докато 4 семейства не са имали куче.

Друг пример за разпределение на честотата

Например, нека предположим, че събирате данни за това колко часа студенти от колежа получават всяка вечер. След като проведете проучване на 30 от съучениците си, оставате със следния набор от резултати:

7, 8, 9, 4, 10, 7, 9, 9, 6, 5, 11, 6, 5, 9, 7, 6, 10, 4, 8

За да разберете тази информация, трябва да намерите начин да организирате данните. Често се използва честотно разпределение за категоризиране на информацията, така че да може да се интерпретира бързо по визуален начин. В нашия пример по-горе, броят на часовете всяка седмица служи като категории и събитията на всеки номер след това се събират.

Горепосочената информация може да бъде представена в таблица:

Часове на сън

рабош

Честота

4

|||

3

5

|||

3

6

||||

4

7

|||||

5

8

|||||

5

9

||||| |

7

10

||

2

11

|

1

Поглеждайки към масата, можете бързо да видите, че 7 души съобщават, че спят за 9 часа, докато само 3 души съобщават, че спят за 4 часа.

Как се показват честотите на разпространение?

Използвайки информацията от разпределението на честотата, изследователите могат да изчислят средното , медианното , режима, обхвата и стандартното отклонение. Разпределението на честотите често се показва в табличен формат (както можете да видите в примера, даден по-долу), но те също могат да бъдат представени графично с помощта на хистограма.

Словото от

Разпределението на честотите е полезен начин за представяне на сложни данни. В изследванията на психологията може да се използва разпределение на честотата, за да се разгледа по-отблизо значението зад числата. Например, представете си, че един психолог е заинтересован да погледне как изпитваното безпокойство е повлияло на оценките.

Вместо просто да разглежда огромен брой резултати от тестове, изследователят може да състави данните в честотно разпределение, което след това лесно може да се превърне в графична графика. По този начин изследователят може бързо да разгледа важни неща като диапазона на резултатите, както и кои резултати са се случили най-често и най-често.

> Източници:

> Блеър-Броукър, CT, Ernst, RM, & Myers, ГД. Мислене за психологията: Науката на ума и поведението. Ню Йорк: Macmillan; 2008.

> Коен, Б.Х. Обясняване на психологическата статистика. Ню Йорк: Уайли; 2013.