Какво представлява разстройството на конверсията?

Научете симптомите, рисковите фактори и още

Разбирането на медицинската дефиниция за нарушение на конверсията (известно също като функционално неврологично нарушение на симптомите), заедно със симптомите и рисковите фактори, е първата стъпка към получаване на помощ за себе си или за някого, когото обичате.

Какво представлява разстройството на конверсията?

Конверсионното разстройство е психологическо състояние, което причинява симптоми, които изглеждат неврологични, като парализа, нарушение на говора или треперене.

Това е относително рядко психично заболяване с по-малко от 25 случая, съобщени при 100 000 души, според Националната организация за редки болести. Тя е категоризирана като тип на одоформално разстройство съгласно Диагностичния и статистически наръчник на психичните разстройства, Пето издание ( DSM-5 ), водещо диагностично ръководство за професията за психично здраве.

Обикновено има внезапна поява на симптоми, които засягат доброволната моторна или сетивна функция - и тези симптоми могат да изчезнат също толкова неочаквано, без физиологични причини. Симптомите могат да бъдат за всякакви неврологични дефицити, включително парализа, загуба на глас (афония), смущения в координацията, временна слепота, загуба на чувство за миризма (аношмия) или докосване (анестезия).

Диагностициране на разстройство на конверсията

DSM-5 предлага няколко специфични критерия за диагностициране на нарушения на конверсията, включително:

Рискови фактори за разстройство на конверсията

Конверсионното разстройство обикновено е причинено от психологическа реакция на високо стресиращо събитие или емоционална травма.

Например войник, който подсъзнателно желае да избегне изстрелването на пистолет, може да развие парализа в ръката си. Разстройството не се развива веднага, макар че е важно да разкривате неотдавнашен и минал стрес, когато говорите с терапевта си. Други рискови фактори за нарушението на конверсията включват:

Симптомите на разстройство на конверсията

Физическите симптоми на разстройството на конверсията често се описват като начин на вашето тяло да се справя с нерешения стрес или неизяснени емоции, които са предизвикали разстройството. С други думи, физическите симптоми отвличат вниманието на човека от емоционалната принуда. Разстройството на конверсията обикновено засяга движещата функция, както и сетивата. Някои общи червени знамена включват: