Функционална неподвижност като когнитивна пристрастност

Функционалността е вид когнитивна пристрастност, която включва тенденцията да се видят обекти, които работят само по определен начин. Например, може да видите миниатюрен камък като нещо, което може да се използва само за задържане на хартия в коркова дъска. Но какви други приложения може да има елементът?

В много случаи функционалната твърдост може да попречи на хората да видят пълния спектър от приложения на даден обект.

Това също може да увреди способността ни да мислим за нови решения на проблемите.

Как функционалната неподвижност влияе върху решаването на проблеми

Представете си, че трябва да закарате пирон в стена, така че да можете да окачите рамкова снимка. Не можете да намерите чук, прекарвате значително време в търсенето на къщата си, за да намерите липсващия инструмент. Един приятел идва и предполага да използва метален гаечен ключ, вместо да удари нокътя в стената.

Защо не си помислил да използваш металния гаечен ключ? Психолозите предполагат, че нещо, известно като функционална непостоянство, често ни пречи да мислим за алтернативни решения на проблемите и различните начини на използване на обекти.

Класически пример за функционална стабилност

Ето един добре известен пример за функционална фиксирана работа:

Имате две свещи, многобройни кабърчета и кутия с мачове. Използвайки само тези елементи, опитайте се да разберете как да монтирате свещите на стена.

Как ще постигнете това?

Много хора биха могли веднага да започнат да се опитват да използват кабърките, за да прикрепят свещите към стената. Поради функционалната фиксирана форма може да мислите само за един от начините за директна употреба на палеца. Има обаче друго решение. Използвайки мача, разтопете долната част на всяка свещ и след това използвайте горещия восък, за да залепите свещта в кутията за мача.

След като свещите са прикрепени към кутията, използвайте винтовете, за да прикрепите кутията към стената.

Функционалността е само един вид умствени пречки, които могат да направят решаването на проблеми по-трудно.

Това обаче не означава, че функционалната твърдост винаги е лошо нещо. В много случаи тя може да действа като умствен пряк път, който ни позволява бързо и ефективно да определим практическото използване на обект. Например, представете си, че някой ви е помолил да отворите кутия с инструменти и да намерите инструмент, който да се използва за разхлабване на винт. Щеше да отнеме огромно количество време, ако трябваше да анализирате всеки елемент в кутията, за да определите колко е ефективна да изпълнявате задачата. Вместо това сте в състояние бързо да вземете отвертка, най-очевидният елемент за разхлабване на винт.

Дънкър, К. (1945). За решаване на проблеми. Психологични монографии, 58 (270).