9 горещи линии, за да помогнете на затруднените тийнейджъри

Какви родители трябва да знаят за горещите линии и онлайн подкрепата за тийнейджърите

Горещите линии, създадени да адресират проблемите на юношите, осигуряват отличен ресурс за размирни тийнейджъри и техните родители. Те осигуряват достъп до безплатна информация, кризисно консултиране и списъци на специалисти по психично здраве и програми за лечение във вашия район.

На първо място: ако някой от вашето семейство е в непосредствена опасност, обадете се на 911 (или на местния номер за спешни случаи) веднага!

Горещите линии са предназначени за помощ, която не е спешна помощ, както в дългосрочен, така и в краткосрочен план.

Как горещите линии могат да помогнат

Националните горещи линии - понякога наричани помощни линии - предлагат обща помощ и информация, свързана с тийнейджърите. Други горещи линии са посветени на решаването на специфични проблеми като хранителни разстройства или предотвратяване на самоубийства.

Тези ресурси могат да бъдат достъпни онлайн в различни формати, по електронна поща или по телефона и да осигуряват директна комуникация с обучен персонал.

Родителите могат да използват горещи линии, за да получат достоверна информация за тревогите на тийнейджърите, да намерят 24/7 помощ при справяне с криза на тийнейджърите или да намерят препоръки за по-дългосрочно или по-задълбочено лечение на тийнейджъри.

Те също са ресурс, който може да бъде предаден директно или индиректно на вашето разстроено зрение. Понякога те не се чувстват комфортно да говорят с хора, които познават, но се отварят към друг човек, който може да се отнася до чувствата им.

Национални горещи линии, предоставящи обща информация и помощ

Националната Гореща линия на Бойс

Teen Line

Надеждата

Горещи линии за специфични проблеми с тийнейджърите

Предотвратяване на самоубийства

Национална линия за превенция на самоубийствата

Teen Runaways

Национално устройство за борба с бедствия

Къщата на завета

Хранителни разстройства

Национална асоциация за хранителни разстройства (NEDA)

Сексуално нападение

Националната мрежа за изнасилване, злоупотреба и кръвосмешение (RAINN)

Злоупотреба с запознанства

LoveIsRespect