Какво представлява представителната извадка?

Това е ключов фактор в научните изследвания

Една представителна извадка е група, която съвпада с характеристиките на нейното население като цяло. С други думи, извадката е доста точно отражение на населението, от което е взета пробата .

Защо става въпрос? Какво влияние оказва представителната извадка върху научните изследвания? Нека да разгледаме по-отблизо някои от основните причини, поради които учените използват тази важна техника в своите изследвания.

Защо да използваме представителна проба?

Когато събират данни за психологически проучвания, изследователите рядко събират информация от всеки отделен член на дадено население. Има някои случаи, при които е важно да се събират данни от всеки член на населението (преброяването на САЩ е един пример).

Въпреки че може да звучи сравнително ясно, получаването на наистина представителна извадка може да бъде доста предизвикателна и изисква много време и усилия. Един от първите проблеми, пред които са изправени изследователите, се опитва да получи по-малка извадка от участници, която наистина отразява това, което се случва в по-голямото население.

Колкото по-голяма е извадката, толкова по-вероятно ще отразява точно това, което съществува в населението. Представете си, например, че се опитвате да създадете извадка, която точно представлява цялото население на Съединените щати. Ако пробата ви е твърде малка, няма да можете да представите разнообразието от присъстващи.

За да получите истински представителна извадка, може да се наложи да съберете информация от доста голям брой хора.

Как се получават представителните проби?

В психологията представителна извадка е избран сегмент от група, която тясно се сравнява с населението като цяло по отношение на ключовите променливи, които се разглеждат.

Така че пробата ви ще варира в зависимост от това какво е вашата тема за изследване или население, представляващо интерес.

Например, ако приблизително половината от цялото население, което представлява интерес, е женско, пробата трябва да бъде съставена от приблизително 50 процента жени, за да бъде представителна.

Случайно вземане на проби често се използва за получаване на представителна проба от по-голяма група. Това включва случаен избор на кой ще бъде в извадката. Всеки член на населението има равни шансове да бъде избран.

Примери за представителни проби

Представете си, че изследователите искат да разгледат разликите в цвета на очите в Съединените щати. За да се получи представителна извадка, те трябва да погледнат какъв процент от гражданите на САЩ имат определени качества като етнически произход и пол и да гарантират, че тяхната извадка точно отразява тези числа.

Защо представителните проби са толкова важни за здравните изследвания?

Представете си, ако учените искат да проучат разпространението на определена болест в населението като цяло. Ако те разчитаха на не-представителна извадка, те биха могли да достигнат до заключения, които не отразяват точно това, което наистина се случва в света. Това в крайна сметка може да доведе до засягане на това, колко по-нататъшни изследвания са посветени на изследването на това заболяване, както и колко средства могат да бъдат на разположение за допълнителни изследвания в областта на превенцията и лечението.

> Източници:

Coon, D. & Mitterer, JO (2010). Въведение в психологията: портали за ум и поведение с концептуални карти. Belmont, CA: Wadsworth; 2010.

Бюрото за преброяване на населението в САЩ. Бързи факти: САЩ; 2015.