Проблеми с пренаталното развитие

Генетичните и екологичните влияния играят роля

В повечето случаи, пренаталното развитие се извършва нормално и следва установените модели на развитие с малки вариации. Съществуват обаче редица неща, които могат да се объркат по това време, които обикновено са причинени от генетика или екологични проблеми.

Генетични проблеми

Както бихте могли да си представите, генетиката играе важна роля в развитието. В някои случаи обаче могат да възникнат генетични проблеми, които могат да повлияят както на настоящото, така и на бъдещото развитие.

Проблеми с околната среда

Променливите на околната среда също могат да играят важна роля в пренаталното развитие . Вредните екологични елементи, които могат да повлияят на плода, са известни като тератогени. Има няколко тератогени, които могат да навредят на плода, включително:

Пронационалният период е време на огромен растеж, а също така и голяма уязвимост. Както сте видели, има редица опасности, които могат да представляват потенциален риск за растящия зародиш. Някои от тези опасности, като рисковете за околната среда от тератогенни вещества и употребата на наркотици, могат да бъдат предотвратени или сведени до минимум. В други случаи, генетичните проблеми могат просто да бъдат неизбежни. И в двата случая, ранната пренатална грижа може да помогне на новите майки и деца да се справят с потенциалните проблеми с пренаталното развитие.