Известни котировки от Зигмунд Фройд

Работата на Фройд подпомогна разбирането ни за психологията

Освен собствената си психоаналитична практика, Зигмунд Фройд също е плодовит писател. Творби като "Тълкуването на сънищата" (1900 г.) и "Психопатологията на ежедневието" (1901) помогнаха за установяване на психоаналитичните теории на Фройд и го превърнаха в доминираща сила в психологията в началото на 20 век. Работата и писанията му допринасят за разбирането ни за личността, клиничната психология, човешкото развитие и абнормната психология .

По-долу са само няколко цитати от писанията на Фройд.

Избрани котировки на Зигмунд Фройд

Работата на Фройд ни помогна да оформим нашето разбиране за човешкия ум. Над 100 години по-късно изследванията и откритията му продължават да оказват влияние върху нашите изследвания върху човешкия ум.

Източник:

Фройд, С. Тълкуването на сънищата . 1900.

Фройд, С. Психопатологията на ежедневието . 1901.